uwielbienie modlitwa

Modlitwa uwielbienie Boga | Pieśni uwielbieniowe

Jak uwielbiać Boga ? Co to jest uwielbienie Pana Boga?

Pozwolę sobie wkleić tu fragment wywiadu:

Marta Brzezińska-Waleszczyk: Zajmujesz się od lat krzewieniem idei modlitwy uwielbienia. Dlaczego to takie ważne?

Maciej Wolski*: Uwielbienie jest rzeczywistością nieba. Tam, jak mówi św. Jan w Apokalipsie, non-stop aniołowie oglądają Boga i są tak poruszeni, że nie mogą przestać zachwycać się Jego pięknem i majestatem. Nieustanne „Święty, Święty, Święty”.

Odkąd poznałem Boga, doświadczyłem Jego piękna i dobroci, zapragnąłem życia pełnego fascynacji Jezusem. Jeśli w niebie trwa nieustanna fascynacja pięknem Boga i uwielbienie dniem i nocą, dlaczego nie jest tak na ziemi? Po to właśnie miejsca uwielbienia otwarte 24/7. Nie dziwi nas, że apteki, stacje benzynowe, fast foody są czynne non stop. Dlaczego uwielbienie Boga nie może być także całodobowe?

jak uwielbiać Boga Co to jest uwielbienie Pana Boga

Czym jest modlitwa uwielbienia?

Czym modlitwa uwielbienia różni się od innych form modlitwy?

Uwielbienie może mieć różne formy, ale wyróżnia się bezinteresownością. Uwielbiając Boga, patrzę na to, jaki On jest i zachwycam się Jego pięknem. Nic od Niego nie oczekuję. On wypełnia mnie doświadczeniem i poznaniem tego, kim On jest. Z tego miejsca wypływa modlitwa prośby. Jezus polecał, by modlić się tak:

  1. Święć się Imię Twoje (uwielbienie)
  2. Przyjdź Królestwo Twoje (prośba).

Jak uwielbiać Pana Boga, kiedy wszystko jest nie tak, a my mamy wyłącznie szereg próśb?

To dobre pytanie! Kiedy oglądamy wiadomości czy nawet patrzymy na bliskich, chce się zapytać: gdzie jest Bóg? Dlaczego tyle cierpienia? Dlatego modlitwę warto zacząć od rozważania tego, kim jest Bóg, bo to przestraja nasze serca. Zyskujemy inną perspektywę patrzenia na rzeczywistość.

Kiedy zaczynaliśmy modlitwę od patrzenia na ludzką biedę i nieszczęście, modliliśmy się tak, jakby trzeba było przekonać Boga do tego, by był dobry! Kiedy zaczynaliśmy od wspominania tego, kim On jest, jak cudownie działa w historii naszego życia, serce samo wyrywało się do Niego. Osoby, które doświadczą przemieniającego spotkania z Bogiem, mogą z nadzieją i siłą podjąć działania ewangelizacyjne, społeczne. Modlitwa i działanie wzajemnie się przenikają. Pisze o tym w niezwykły sposób papież Franciszek w Evangelii Gaudium (262).”

O uwielbieniu pięknie mówił ks Krzysztof Grzywocz

Katechizm Kościoła Katolickiego o modlitwie uwielbienia

Fragmenty Katechizmu Kościoła Katolickiego, które bezpośrednio dotyczą modlitwy uwielbienia:

2639 Uwielbienie jest tą formą modlitwy, w której człowiek najbardziej bezpośrednio uznaje, iż Bóg jest Bogiem. Wysławia Go dla Niego samego, oddaje Mu chwałę nie ze względu na to, co On czyni, ale dlatego że ON JEST. Uczestniczy w szczęściu serc czystych, które kochają Go w wierze, zanim ujrzą Go w chwale. Przez nią Duch łączy się z naszym duchem, by świadczyć, że jesteśmy dziećmi Bożymi (Por. Rz 8, 16); daje świadectwo Jedynemu Synowi, w którym zostaliśmy przybrani za synów i przez którego uwielbiamy Ojca. Uwielbienie zespala inne formy modlitwy i zanosi je do Tego, który jest ich źródłem i celem: „Dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, od którego wszystko pochodzi i dla którego my istniejemy” (1 Kor 8, 6).

2640 Święty Łukasz często wspomina w swojej Ewangelii o zdumieniu i uwielbieniu wobec cudów Chrystusa; podkreśla to także, gdy mówi w Dziejach Apostolskich o dziełach Ducha Świętego, takich jak: wspólnota jerozolimska (Por. Dz 2, 47), uzdrowienie chromego przez Piotra i Jana (Por. Dz 3, 9), tłum, który uwielbia Boga za cud (Por. Dz 4, 21), poganie z Pizydii, którzy „radowali się i wielbili słowo Pańskie” (Dz 13, 48).

Przykład modlitwy uwielbienia

Miłości moja, jak mam Ci dziękować za to, że po dniach suszy znów wprowadzasz mnie w rajską krainę pełną piękna Twojej miłości. Unosisz i przyciągasz do Siebie swoją mocą i pozwalasz przebywać w Twej nieskończonej głębi.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za Twą miłość, która przygarnia mnie do Ciebie i łączy ze wszystkimi ludźmi na całej ziemi, z całym Twoim stworzeniem.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za każde dobro, które z Twojej woli istnieje na ziemi!
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za wszechmoc, którą przeobrażasz serca i zaradzasz potrzebom Twoich dzieci!
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za mądrość, która przenika serca wszystkich i prowadzi do Twojejmiłości.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za miłość, która daje światu życie.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za Twoją delikatność, która odsłania w nas Twoje łaski.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za ciszę, która każe nam Ciebie nasłuchiwać.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za piękno Twojej miłości, która uczy nas pragnąć piękna i miłości Twojej.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za Słowo, które dało początek Słowu Wcielonemu.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za mój krzyż, który mnie z Tobą łączy.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za Twoją żywą obecność pośród nas.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za cud Eucharystycznej przemiany.
Uwielbiam Ciebie Boże i dziękuję za Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
Bądź uwielbiony Boże w Trójcy Jedyny, Ojcze, Synu i Duchu święty, przez każde bijące serce, każdą duszę wielbiącą Ciebie w niebie oraz oczekującą Twojego Miłosierdzia.
Twoim pragnieniem jest abyś był przez wszystkich kochany, bo Ty ukochałeś nas największą miłością.
Proszę Ciebie Boże, nawracaj tych, który wzbraniają dostęp Duchowi świętemu w łasce sakramentalnej Chrztu świętego.
Obdarzaj serca wszystkich duchem światłości, łaską nawrócenia, pragnieniem prawdziwej miłości.
Obdarzaj wszystkich wszelkimi łaskami, pieczęcią przynależności Chrztu świętego, i prowadź do wyżyn świętości, aby nasze życie świadczyło o Twojej miłości i miłosierdziu.
Obdarz nas duchem Twojej miłości dla Twojej chwały i wzrostu Twego Królestwa na ziemi.
Matko Boża Rodzicielko wspieraj nasze prośby!
/ źródło:https://www.biblijni.pl/modlitwy/230_modlitwa_uwielbienia.html

wezwanie do uwielbienia z Księgi Tobiasza.

„Uwielbiajcie Boga i wysławiajcie Go przed wszyst­kimi żyjącymi za dobrodziejstwa, jakie wyświadczył wam – w celu uwielbienia i wysławienia Jego imienia. Ogłaszajcie przed wszystkimi ludźmi dzieła Boże, jak są godne uwielbienia, i nie wahajcie się wyrażać Mu wdzięczności” (Tb 12,6).

„Wydajcie przyjemną woń jak kadzidło,
rozwińcie się jak kwiat lilii,
podnieście głos i śpiewajcie pieśń,
wychwalajcie Pana z powodu wszystkich dzieł Jego!
Oddajcie chwałę Jego imieniu!
Podziękujcie Mu przez wysławianie
przy dźwięku harf i wszelkich instrumentów muzycznych!
A tak powiecie w dziękczynieniu:
Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne,
a każdy rozkaz Jego w swoim czasie jest wykonany” (Syr 39,14–16a).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *