kardynał stefan wyszyński prymas tysiaclecia cytaty

Prymas tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński Cytaty

Stefan Wyszyński Cytaty

Oto lista cytatów Stefana Wyszyńskiego:

stefan wyszyński cytaty piekne

 

 • Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet z takich, które stoją plecami do Niego.
  • Źródło: Kromka chleba, oprac. Zdzisław J. Peszkowski
 • Bracia, trzeźwymi bądźcie. Dzieci Najmilsze, pomyślcie! Mówimy, że jesteśmy Narodem tak biednym, że nie stać nas na liczne rodziny, a przecież niedawno gazety donosiły, że Polacy przepili ni mniej, ni więcej, tylko 20 miliardów złotych. Chciejcie to wszystko rozdzielić między rodziny liczne i ubogie, a przekonacie się, na co nas stać.
 • Choćbyś przegrał całkowicie zbierz się, zgarnij, dźwignij, zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym co w tobie jest z Boga.
  • Źródło: Kromka chleba
 • Chrońmy się pogardy dla kogokolwiek, nawet dla najgorszego człowieka, bo to jest jeszcze człowiek, aż… człowiek!
  • Źródło: Kromka chlebawyszyński cytaty chrońmy

 

 • Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
 • Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.
 • Człowiek jest tak mocno związany ze sobą, że trudno mu o sobie zapomnieć, można jednak wyrobić w sobie zwyczaj myślenia o innych.
 • Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.
 • Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.
 • Drobne i nieznaczne dokonania mogą nas uczynić wielkimi, podczas gdy wielkie mogą nas upodlić, jeśli są źle wykonane.
 • Drogi kamień nie przestaje być sobą nawet wtedy, gdy spadnie w błoto i zabrudzi się.
 • Działajcie w duchu zdrowego nacjonalizmu. Nie szowinizmu, ale właśnie zdrowego nacjonalizmu, to jest umiłowania Narodu i służby jemu.
  • Źródło: Ewa Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia, Znak, Kraków 2013, s. 378.
 • Gdy człowiek tak bardzo wydobędzie się z siebie, że ma już odwagę być poczytanym za nic, dopiero wtedy jest wolność, wspaniałość i zwycięstwo – najtrudniejsze, bo nad samym sobą.
 • Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie.
 • Gdy znajdę w sobie choć jeden akt miłości, już nie jestem nędzą.
 • Jak trudno jest miłować – ale jak warto jest miłować.
 • Jesteśmy mocni w wierze, ale… słabi w czynie.
 • Jeśli cokolwiek warto na świecie czynić, to tylko jedno – miłować.
 • Jeśli wasza światłość, wiedza, nauka, mądrość prowadzi do uczynków dobrych, wówczas pochodzi z miłości. Jeśli jest użyta na mnożenie zła, nie jest ani światłością, ani nauką, ani prawdą, ani miłością.
 • Jeśli wybiorą, proszę przyjąć. Masz wprowadzić Kościół w trzecie tysiąclecie.
 • Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu – jest przegraną.
 • Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna. Tylko rzeczy małe i liche są łatwe.
 • Ludzie mówią – „czas to pieniądz”. Ja mówię inaczej – „czas to miłość”. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.
 • Ludzie postanowili, aby Boga nie było, ale nie wiedzą, że on nie ma obowiązku stosowania się do naszych uchwał.
  • Źródło: Kromka chleba
 • Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie umieją ratować wartości życia.
 • Łatwiej zmienić ustrój, trudniej odmienić człowieka.
 • Miarą naszej miłości ma być miłość, jakiej dla siebie oczekujemy od całego świata.
 • Miłość musi być próbowana jak złoto w ogniu prób; tylko mała miłość w ogniu prób kruszeje. Wielka oczyszcza się i rozpala.
 • Miłość świadczona innym jest największym dobrodziejstwem dla nas samych, którzy zdobywamy się na okazywanie miłości.
 • Modlitwa wzajemna jest błogosławioną więzią, która nigdy nie słabnie.
  • Źródło: Druga kromka chleba
 • Można dać bardzo dużo i serce zranić, a można bardzo malutko i serce rozradować, jakby skrzydła komuś przypiąć do ramion.
 • Musi być krucjata – święta, Boża wyprawa w życie polskie, rodzime, aby wyzwolić w nas pasję pomagania innym! Czynić to trzeba odważnie – w prawdzie i miłości.
  • Opis: o ogłoszeniu w Polsce Społecznej Krucjaty Miłości.
  • Źródło: Stefan kard. Wyszyński, Idzie nowych ludzi plemięRatujmy nasze człowieczeństwo i życie dzieci Narodu, Warszawa, 23 marca 1969, s. 36.
 • Musicie ducha hartować, aby móc jak orły przelatywać w przyszłość ojczyzny!
 • Najważniejsze jest zwycięstwo nad małym, czymś niesłychanie małym, – nad sobą.
 • Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać.
 • Największym szczęściem jest dziecko! Może stu inżynierów postawić tysiące kombinatów fabrycznych, ale żadna z tych budowli nie ma w sobie życia wiecznego.
 • Należy w sobie dostrzec pozytywne wartości, bo nawet w najgorszym z nas jest jeszcze ślad Bożej dobroci.
 • Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się. Trzeba wierzyć w swą wielkość i pragnąć jej.
 • Naród, który walczy o najszlachetniejsze ideały, musi być trzeźwy!
 • Nie ma takich sytuacji, w których by jeszcze miłość nie miała czegoś do powiedzenia.
 • Nie można brnąć bezkrytycznie w tzw. nowoczesność, bo ona jest pełna fałszu i bierze ludzi w niewolę.
 • Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że wszystko, co Bóg daje, kochasz.
 • Nie o to idzie, abyśmy umieli bronić siebie przed innymi, lecz by każdy z nas myślał, jak ma innych bronić przed sobą.
 • Nie to jest ważne, by krytykować przeszłość, lecz aby swój własny wysiłek włożyć w lepszą przyszłość.
  • Źródło: Kromka chleba. Wybór myśli z pism i przemówień, oprac. Zdzisław J. Peszkowski, wyd. Veritas, 1972, s. 52.
  • Zobacz też: wysiłek
 • Nie trzeba innych ciągle ganić, karcić, wytykać. Należy zawsze odwoływać się do wartości, które są w każdym człowieku, chociażby ten człowiek był najbardziej sponiewierany i zniszczony.
 • Nie trzeba stawiać granic Bożej Opatrzności.
  • Opis: żartobliwie w reakcji na śpiewane mu Sto lat.
  • Źródło: za Janem Pawłem II, podczas homilii wygłoszonej w Toruniu w dniu 7 czerwca 1999.
 • Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.
 • Nienawiść można uleczyć tylko miłością.
 • Nietrzeźwość przykleja nam szyld narodu bezrozumnego, bezmyślnego, niewytrzymałego tak dalece, że często inne kraje zastanawiają się nad tym, czy narodowi, który tak wiele przepija, warto spieszyć z pomocą.

 

nie zmuszą mnie niczym do tego bym ich nienawidził wyszyński

 • Nie zmuszą mnie niczym do tego, bym ich nienawidził.
  • Źródło: Zapiski więzienne, Stoczek Warmiński, 24 grudnia 1953
 • Od siebie trzeba wymagać najwięcej.
 • Ożywiajmy w sobie ambicję życia, tak konieczną narodowi, który dotąd bardziej wsławił się sztuką bohaterskiego umierania niż umiejętnością życia.
 • Pamiętajcie, że głowa jest ponad sercem.
 • Piotr miał łódź i Karol miał łódź.

kardynał stefan wyszyński prymas tysiaclecia cytaty

 • Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać.
  • Źródło: Myślę, więc jestem. Aforyzmy, maksymy, sentencje, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, Antyk, Kęty 1993, ISBN 8386482001, s. 348.
 • Pokój światowy zaczyna się od pokoju naszego serca
 • Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko sercem.
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 348.
 • Rodziny bezdzietne – to Naród starczy i zwiędły, rodzina małodzietna – to Naród anemiczny i wegetujący. Rodziny wielodzietne – to Naród pełen tężyzny, duchowej zdolności, o wielkim wyborze talentów i sił.
 • Sercem nie można służyć za pieniądze, sercem służy się za darmo, bezinteresownie.
 • Stasiu, takie przyszły czasy, siedzą robotnicy, rolnicy, intelektualiści, różni ludzie z całego narodu, dobrze jest, że siedzi też prymas i księża, bo naszym zadaniem jest być z narodem w każdych okolicznościach.
  • Opis: do współwięźnia, ks. Skorodeckiego, po uwięzieniu przez komunistów w roku 1953.
  • Źródło: Jan ŻarynKościół w PRL, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2004, s. 33.
 • Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.
 • Światu potrzeba dziś więcej wrażliwych serc niż zimnej stali!
  • Źródło: Bochen chleba
 • Umiemy wyliczyć winy innych ludzi wobec nas, ale naszych win wobec innych na ogół nie widzimy. O belce we własnym oku będziemy mówili potem lub nigdy. Najpierw wolimy zająć się pyłkiem w oku bliźniego.
 • Umiera się raz i człowiek szybko okrywa się sławą, ale żyje się w trudzie, bólu i cierpieniu, długie lata, i to jest większe bohaterstwo.
 • Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.
 • Warto służyć każdemu człowiekowi i dla każdego warto się poświęcić.
 • We wszystkim tym, co zdarza się w życiu człowieka, trzeba odczytać ślady miłości Boga. Wtedy do serca wkroczy radość.
 • Wiadomo, że nie powstało wiele dobrych rzeczy, dlatego że czekało się na lepsze.
 • Widzimy współcześnie odnawiający się głód ludzi prawdziwych. To znaczy żyjących w prawdzie i miłości; ludzi jasnych, przejrzystych, którzy mają oblicza prawdziwe, a nie zniekształcone kłamstwem.
 • Wielkie sprawy powstają w ciszy i skupieniu. Musimy uczyć się sztuki milczenia i skupienia.
 • Współczesnemu światu potrzeba mądrości kontemplacji, jeśli ma się uratować, a nie zginąć w szumie liści sezonowych mądrości.
  • Źródło: Myślę, więc jestem…, oprac. Czesława i Joachim Glenskowie, op. cit., s. 348.

Wszystko postawiłem na Maryję.

 • Z drobiazgów życiowych wykonanych wielkim sercem powstaje wielkość człowieka.
 • Zagadnienia „brak czasu” nie rozwiąże się przez pośpiech, lecz przez spokój.
 • Zaprzestańmy stawiać wymagania innym! Sobie je dyktujmy!
 • Zanim wytnie się drzewa, które owocują, trzeba się dobrze upewnić, czy te, które sadzimy, albo dopiero będziemy sadzić, w ogóle przyniosą owoce.
 • Źle czyni człowiek, jeśli poprzestaje na zadowoleniu z siebie i łatwo przyjmuje pochwałę ludzką. Ale również źle czyni, jeśli boi się krytyki i nagany.
 • Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda.
 • Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno.
 • Życzliwe spojrzenie i uśmiech więcej nieraz znaczą niż udany dialog.

Kardynał Stefan Wyszyński Cytaty

Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno.”

„Nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem.”

„Potrzeba nam dzisiaj wiary, która góry przenosi, miłości, która wszystkich jednoczy i nadziei, która nigdy nie zawodzi. Można stracić wszystko, byle nie to!”

„Uprzejme spojrzenie i uśmiech znaczą często więcej, niż udana rozmowa.”

„Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość.”

„Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.”

„Ludzie mówią – czas to pieniądz. Ja mówię inaczej – czas to miłość. Pieniądz jest znikomy, a miłość trwa.”

„[…] Czas to miłość… Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania innych.”

„Miłość musi być próbowana jak złoto w ogniu prób; tylko mała miłość w ogniu prób kruszeje. Wielka oczyszcza się i rozpala.”

„Trzeba więc naprzód porzucić smutki, narzekania, wyleczyć się z samego siebie, ze swoich urazów psychicznych, które są dla nas większym nieszczęściem niż wszystko, co nas otacza.”

„Umiera się raz i człowiek szybko okrywa się sławą, ale żyje się w trudzie, bólu i cierpieniu, długie lata, i to jest większe bohaterstwo.”

„Życie człowieka jest święte od pierwszej chwili jego poczęcia. Nigdy i nikomu nie wolno się na nie porywać”

„Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą sztuką jest dobrze żyć dla niej.”

„Drogi kamień nie przestaje być sobą nawet wtedy, gdy spadnie w błoto i zabrudzi się.”

„Zagadnienia brak czasu nie rozwiąże się przez pośpiech, lecz przez spokój.”

„Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu – jest przegraną.”

nienawiść można uleczyć wyszyński cytaty

„Nienawiść można uleczyć tylko miłością.”

„Wielkie sprawy powstają w ciszy i skupieniu. Musimy uczyć się sztuki milczenia i skupienia.”

„Największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać.”

„Przestańmy nareszcie kręcić się wokół siebie, a pomyślmy o niesieniu pomocy innym. Światu potrzeba więcej wrażliwych serc i mniej zimnej stali.”

„Umiemy wyliczyć winy innych ludzi wobec nas, ale naszych win wobec innych na ogół nie widzimy. O belce we własnym oku będziemy mówili potem lub nigdy. Najpierw wolimy zająć się pyłkiem w oku bliźniego.”

„Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.”

„Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać.”

„Należy w sobie dostrzec pozytywne wartości, bo nawet w najgorszym z nas jest jeszcze ślad Bożej dobroci.”

„Wszystko, co nas spotyka – zdrowie czy cierpienie, dobro czy zło, chleb czy głód, przyjaźń ludzka czy niechęć, dobrobyt czy niedostatek – wszystko to w ręku Boga może działać ku dobremu.”

„Choćbyś przegrał całkowicie, zbierz się, zgarnij, zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym, co w tobie jest z Boga.”

„Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że wszystko, co Bóg daje, kochasz.”

„Ciężko jest być wiernym Bożym przykazaniom, ale zachowanie ich daje radość, a pogwałcenie mnoży krzyże i mękę.”

„Bóg jest bliżej nas, niż o tym myślimy. Szukamy Go zazwyczaj za daleko”.

Prymas tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński cytaty

„Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy przezwyciężyć w sobie niechęci, ile zdołaliśmy przełamać ludzkiej złości i gniewu. Tyle wart jest nasz rok, ile ludziom zdołaliśmy zaoszczędzić smutku, cierpień, przeciwności. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci i pociechy. Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy zapłacić dobrem za wyrządzane nam zło.”

Zapraszam również na nowy kanał! kazania BEZ REKLAM!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *