Cytaty z biblii

Biblia to jedna z najważniejszych i najstarszych ksiąg religijnych na świecie. Jest to zbiór tekstów, których autorami są różni ludzie, ale które mają wspólny cel – przekazanie słowa Boga i nauk, które mają nam pomóc w zrozumieniu świata i nas samych.

cytaty z Biblii

W Biblii znajdziemy wiele mądrych i inspirujących cytatów, które często są wykorzystywane w codziennym życiu jako motto, a także w różnych sytuacjach, w tym w trudnych momentach. Poniżej przedstawiam kilka z nich.

„Niech się dzieje wola Twoja” (Mt 6,10) – to słowa modlitwy Ojcze nasz. Są to słowa pełne wiary, oddania się w ręce Boga i zaufania Jego planom. Mówią nam, że nie powinniśmy martwić się o przyszłość, ponieważ Bóg ma dla nas najlepszy plan.

„Miłość jest cierpliwa, łaskawa jest miłość, nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą” (1 Kor 13,4) – ten cytat mówi nam o istocie miłości i jakie powinna ona mieć cechy. Miłość nie powinna być egoistyczna, lecz cierpliwa, łaskawa i pełna zrozumienia.

„Proście, a będzie Wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą Wam” (Mt 7,7) – ten cytat mówi nam, że powinniśmy zawsze dążyć do celu i nie przestawać w nim wierzyć. Jeśli będziemy prosić Boga o pomoc i szukać Jego wskazówek, to On nam pomoże.

„Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni” (Mt 7,1) – to słowa, które mówią nam, że nie powinniśmy osądzać innych ludzi, ponieważ sami też możemy być osądzeni. Powinniśmy zawsze patrzeć na innych z empatią i szukać dobra we wszystkich.

„Wszystko jest możliwe dla tego, kto wierzy” (Mk 9,23) – ten cytat mówi nam, że jeśli będziemy wierzyć w siebie i w Boga, to wszystko jest możliwe. Wiara w siebie i w Boga jest kluczem do osiągnięcia celów i przezwyciężenia trudności.

Cytaty z Pisma Świętego

Biblia to zbiór mądrych i inspirujących słów, które mogą nam pomóc w codziennym życiu oraz w trudnych sytuacjach. Cytaty z Biblii są pełne mądrości i pokazują, jakie wartości powinniśmy pielęgnować w naszym życiu.

cytaty z Pisma Świętego

Krótkie cytaty z Biblii

„Oni wiatr sieją, zbierać będą burzę.”Oz 8,7 

„Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha!”Mk 4, 9

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia.” Flp 4,13

„To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie.”2 Kor 4, 18

 „Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało.”Ps 28, 7

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości.”2 Tm 1,7

„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.”J 8, 32

„Nie bój się, wierz tylko.”Mk 5, 36

 „Jako ostatni wróg, zostanie pokonana śmierć.”1 Kor 15, 26 

„Oto dzień, który Pan uczynił: radujmy się zeń i weselmy!”Ps 118, 24

krótkie cytaty z Pisma Świętego

Mądrości biblijne

„Nie odpowiadaj głupiemu według jego głupoty, abyś i ty nie upodobnił się do niego.”Prz 26, 4

„Więcej wart biedak, co żyje uczciwie, niż bogacz o drogach krętych.”Prz 28, 6

„Kto uszy zatyka na krzyk ubogiego, sam będzie wołał bez skutku.”Prz 21, 13

„Lepsza jest jedna garść pokoju niż dwie garści bogactw i pogoń za wiatrem.”Koh 4, 6

„Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie.”Mt 6, 34

„Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane.” Łk 6, 37-38

„Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku?” Łk 6, 41

„Schowaj miecz swój do pochwy, bo wszyscy, którzy za miecz chwytają, od miecza giną.” Mt 26, 52

„Lepsza kromka suchego chleba i przy tym spokój, niż dom pełen mięsa, a przy tym kłótnia.”Prz 17, 1

„Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę.” 1 Kor 6, 12

„Ciężki jest kamień i sporo waży piasek, lecz rozdrażnienie z powodu głupca jest cięższe od obu.”Prz 27, 3

Niesamowite cytaty z Biblii

„Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili.”Mt 25, 40

„Ja pójdę przed tobą i nierówności wygładzę. Skruszę miedziane podwoje i połamię żelazne zawory.”Iz 45, 2

„Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć.”1 Kor 1, 27

„Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień. Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg, Święty Izraela, twój Zbawca.”  Iz 43, 2-3

„Powiodę ślepych drogą, której nie znali, poprowadzę ich ścieżkami, o których nie wiedzieli. Ciemność zamienię w światłość przed nimi, a miejsca nierówne – w równinę.”Iz 42, 16

„Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała.”Mk 12, 43-44

„Przybysza, który się osiedlił wśród was, będziecie uważać za obywatela. Będziesz go miłował jak siebie samego.”Kpł 19, 34

„I w swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi. Zamienił burzę w wietrzyk łagodny, a fale morskie umilkły.”Ps 107, 28-29

„Jezus spojrzał na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe».” Mt 19, 26

„To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat.”J 16, 33

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *